Hier vind u enige nuttige tips en wetenswaardigheden betreffende de diverse installaties.

U kunt hierbij denken aan het bijvullen van de cv installatie, tot het oplossen van kleine storingen of ongemakken, zoals daar zijn.

Storing aan de cv ketel.

Controleer altijd eerst de druk op de installatie bij een te lage druk zal de cv ketel niet in bedrijf komen.
Controleer tevens of er spanning op het stopcontact van de cv ketel staat, en of de kamerthermostaat voldoende hoog staat dat er inderdaad warmtevraag is.
Controleer ook als u een combi ketel in woning heeft of er nergens een warmwaterkraan openstaat of lekt, het is namelijk zo dat de warmwatervoorziening bij de combi ketel voorrang heeft op de verwarming.
Indien u zelf het probleem niet kunt oplossen noteer dan de storingscode op het display van de cv ketel en bel dan met onze servicedienst 0493-696455, zij zullen dan een afspraak met u maken wanneer u een van onze monteurs kunt verwachten.

Afsluiten buitenkraan.
Het goed afsluiten en aftappen van de buitenkraan voor de winter kan veel ongemak en kosten van reparatie besparen.
Sluit als eerste de stopkraan in de leiding van de buitenkraan, draai het aftapkraantje open en open de buitenkraan zodat het aanwezige water in de leiding kan weglopen.
Indien u twijfelt of alle water uit de leiding is kunt u deze eventueel nog doorblazen zodat er geen water achter blijft.
Een andere mogelijkheid is om een vorstvrije buitenkraan te laten monteren hiermee kunt u in de winter toch normaal water gebruiken via deze kraan en loopt u niet het risico dat u de leiding vergeet af te sluiten.