Binnen de werkwijze van Installatietechniek van Eersel geldt als uitgangspunt dat de specifieke wensen van onze opdrachtgevers centraal staan.

Dat vormt het startpunt van onze dienstverlening. Samen met de wettelijke normen en eisen, de geldende budgetten en onze praktische kennis van technieken stellen wij de voor onze opdrachtgever meest optimale oplossingen voor.
Onze ontwerpen houden rekening met de explloitatiekosten, de eisen van laag energie verbruik en milleuvriendelijkheid die aan een technische installatie worden gesteld.

Aan de hand van deze informatie brengen wij u uiteraard een vrijblijvende offerte uit.
Op grond van de te gebruiken materialen en de beraamde uren komt een prijs tot stand.
In het algemeen is dit een vaste prijs.
In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat er wordt gewerkt op uur basis, waarbij natuurlijk wel van te voren een schatting wordt gemaakt en een uurtarief wordt afgesproken.
Duidelijke afspraken vooraf dus!

Tijdens de uitvoering van het project overlegt u met uw persoonlijke projectbegeleider van Installatietechniek van Eersel die uw wensen centraal stelt. De projectbegeleider heeft een antwoord op al uw vragen en houdt u op de hoogte van de voortgang van alle installatietechnische werkzaamheden.

Installatietechniek van Eersel maakt alleen gebruik van hoogwaardige materialen met uiteraard het betreffende keurmerk voor de verschillende disiplines, waardoor de werkzaamheden voorspoedig kunnen verlopen.
De materialen worden met zorg verwerkt door de vakbekwame medewerkers van Installatietechniek van Eersel.
De daarvoor nodige kennis komt voort uit een gedegen opleiding en jarenlange ervaring.