Op deze pagina kunt u een en ander lezen over de oprichting en ontwikkeling van Installatietechniek van Eersel B.V.

Eerste generatie.

De eerste meldingen over het bedrijf van Eersel gaan terug tot 1896 met de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van de Hoef en Kachelsmederij van de uit Tilburg afkomstige vader Frans en zoon Gerrit van Eersel. Er werd aan de Emmastraat in Asten gestart met een smederij met café zoals in die tijd gebruikelijk was in deze regio.

Tweede generatie.

Twee zonen van Gerrit, Frans en Jan zetten het bedrijf aan de overzijde van de straat voort.
Frans nam de smederij voor zijn rekening terwijl Jan met een garagebedrijf begon.
De smederij bleef hier gevestigd tot 1949.
In dat jaar verhuisde de smederij van de Emmastraat naar de Burgemeester Frenckenstraat.
Bij de smederij werd in 1955 een woning met winkel in huishoudelijke artikelen en gereedschappen bij bijgebouwd.

Derde generatie.

De twee zonen van Frans, Gerard en Antoon zetten in 1960 na het overlijden van Frans de winkel en smederij voort waarbij Gerard de winkel en Antoon de smederij gingen beheren.
De werkzaamheden die in deze tijd hoofdzakelijk in de smederij uitgevoerd werden waren naast de traditionele hoef en kachelsmederij werkzaamheden als het schoonmaken en repareren van kolenkachels en het beslaan van paarden ook de reparaties en de verkoop van landbouw werktuigen en klein constructiewerk terwijl er in de winkel steeds meer witgoed en oliekachels verkocht werden.
Dit laatste leidde ertoe dat in die periode de eerste stappen op het installatie vlak gezet werden, de wasmachine had namelijk een wateraansluiting nodig terwijl er van de olietank tot aan de kachel ook een leiding met de benodigde appendages nodig was.

Met de komst van het aardgas naar Asten in 1970 en de vooruitgang van de agrarische bedrijven denk hierbij aan de drinkinstallaties voor het vee groeide de vraag naar installatie werkzaamheden gestaag en daarom ging het bedrijf zich hier steeds meer op toeleggen.
Het was dan ook in die tijd dat de eerste offertes voor verwarming en loodgieters installaties voor zowel de particuliere markt als de aannemers de deur uit gingen, de uitbreiding van de werkzaamheden en de verkoop van bijbehorende artikelen leidde tot ruimte gebrek en zowel de winkel als de werkplaats werden uitgebreid.
Omdat op het adres aan de Burgemeester Frenckenstraat geen mogelijkheid meer was voor uitbreiding werd in 1988 besloten dat het constructie en installatiebedrijf op zoek zou gaan naar een nieuwe locatie, deze werd gevonden op het bedrijventerrein ´t Hoogveld in Asten.
Hier werd op 1 juni in 1990 het nieuwe bedrijfspand in gebruik genomen, en werden de winkel en het installatiebedrijf opgesplitst. In de tijd die volgde groeide het installatiewerk en werd het constructiewerk verder afgebouwd.
In het jaar 1996 kon Installatietechniek van Eersel B.V. in het bedrijfspand aan de Ommelseweg het 100 jarig bestaan van het bedrijf vieren, het is in die tijd en de jaren die hierop volgde dat we afscheid moesten nemen van de constructie werkzaamheden en dus alleen met installatiewerk verder gingen.

In 1993 kreeg Installatietechniek van Eersel B.V. als eerste installatiebedrijf in Zuid Oost Brabant het Waarborgcertificaat uitgereikt waarvan de audit was uitgevoerd door het Kiwa. Installatietechniek van Eersel B.V. groeide in die periode uit tot een vooraanstaand installatiebedrijf in de regio.
Met de komst van Pieter van Eersel in 2002 naar het bedrijf werd het bedrijf gesplit in twee apart opererende afdelingen te weten Installatietechniek en Technisch Onderhoud van Eersel met elk hun specifieke werkzaamheden, Installatietechniek zorgt voor de installatie werkzaamheden op het gebied van verwarming, loodgieter, sanitair en klimaat, terwijl Technisch Onderhoud zorg draagt voor het onderhoud, de veiligheid en de levensduur van de specifieke installatie onderdelen.

Vierde generatie.

In 2004 nam de zoon van Antoon, Pieter het bedrijf over, en hij zet dit tot de dag van vandaag voort met dezelfde inzet en motivatie die de drie voorgaande generaties aan de dag hebben gelegd met het opzetten en in stand houden van het bedrijf.
Met de overname door Pieter van Eersel is het voortbestaan van het bedrijf voor de toekomst zeker gesteld.
Installatietechniek van Eersel is vandaag de dag een modern en innoverend bedrijf dat met de ontwikkelingen in de installatie wereld meegaat en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie beheersing en duurzaamheid op de voet volgt en in praktijk brengt.

Kijk voor een tastbaar bewijs van onze lange historie op de volgende pagina.

Lees meer…