Loodgieterswerk omvat in de installatietechniek diverse verschillende disciplines, zoals riolering, waterleiding, gasleiding en zink en koper werken.
We willen u hier op deze pagina wat meer informatie over geven.

Riolering.

Van de riolering in uw woning of bedrijfsgebouw is vaak niet veel zichtbaar het meeste hiervan bevind zich namelijk onder of in de vloeren toch is het een erg belangrijk onderdeel.
Vandaag de dag wordt de riolering uitgevoerd in twee gescheiden systemen namelijk de schoon en de vuilwater riolering.
De vuilwater riolering wordt normaliter aangesloten op het openbaar riool stelsel welke het afvoert naar de diverse waterzuivering installaties.
De schoonwater riolering wordt vaak afgevoerd op het oppervlakte water of via infiltratie units teruggevoerd in de bodem om zodoende het grondwaterpeil op niveau te houden.
Het goed functioneren van een riolering stelsel begint met het ontwerpen en berekenen van het stelsel, waarna de aanleg de tweede evenzo belangrijke factor is.
Hoe belangrijk een goed functionerend rioolstelsel is beseft u het best als u de consequenties van een verstopt riool in het verleden al eens
heeft meegemaakt.

 

Waterleidingen.

Waterleidingen zijn in principe te verdelen in twee groepen namelijk de drinkwaterleiding en de overige waterleidingen waaronder de warmwaterleiding en proceswater.
Aan de drinkwaterleiding, behorend tot de eerste levensbehoefte, worden aan het ontwerp en de aanleg in verband met de gezondheid strenge eisen gesteld waarvan wij als erkend Kiwa installateur uiteraard volledig op de hoogte zijn en deze dus ook in de praktijk tot uitvoering brengen.
Deze eisen hebben ook zijn invloed op de keuze van de materialen voor de drinkwaterinstallatie, zo moeten deze materialen voorzien zijn van het Kiwa keurmerk.
Het ontwerp en de aanleg van de waterleidingen bepalen in hoge mate het comfort van de installatie, zo is het belangrijk dat u binnen kortst mogelijke tijd warmwater uit u kraan kunt tappen, en dat de hoeveelheid ook voldoende is, dit laatste geld uiteraard ook voor de drinkwaterleiding.

 

 

Gasleiding.

Het ontwerp en de montage van de gas installatie vergt een grote mate van nauwkeurigheid, in de ontwerp fase is het bepalend dat de juiste diameters van de leidingen bepaald worden in verband met het naar behoren functioneren van het aan te sluiten gastoestel.
Het spreekt voor zich dat aan de installatie van de gasleiding de nodige aandacht besteed wordt in verband met de gevaren die er nu eenmaal aan gas kleven.
Als erkend Giveg installateur zijn wij bekend met de gestelde strenge eisen die aan de aan te leggen gas installaties worden gesteld, zowel aan de montage als ook aan de hiervoor te gebruiken materialen.
Daarom worden alle door ons aangebrachte gasleidingen en gastoestellen voor de ingebruikname op dichtheid beproefd.

 

 

 

Zinkwerk.

Voor de opvang en de afvoer van het regenwater worden aan uw woning of bedrijfspand goten en hemelwaterafvoeren gemonteerd.
Installatietechniek van Eersel kan deze leveren en monteren in zinken, koperen of kunststof uitvoering.
De uitvoering van de goten en de hemelwaterafvoeren zijn mede bepalend voor de uitstraling van uw pand en of woning.
Verder leveren en monteren wij uiteraard ook de kiel en verholen goten voor het waterdicht afwerken van schuin in elkaar lopende dakvlakken, en dakrand en muurafdekking, alles naar uw wens uitgevoerd in koper of zink.