Waarom ventlatie?

Ventilatie is nodig om een goed binnenmilieu te bevorderen.
In de traditionele huizenbouw werd niet erg gelet op de lucht dichtheid van woningen. Kieren en vocht waren daarom in woningen een normaal verschijnsel.
Dankzij de moderne bouwtechnieken is de lucht dichtheid van woningen toegenomen, maar daardoor kan het vocht niet altijd langs natuurlijke weg worden afgevoerd. Goede ventilatie is daarom noodzakelijker dan ooit.
Vandaag de dag zijn er diverse mogelijkheden om uw woning naar uw wens te ventileren.

Mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer

Ventilatie door mechanisch afzuigen met natuurlijke toevoer is niet altijd even goed beheersbaar.
Bij deze manier van ventileren zorgt een afzuigventilator dat de binnen lucht naar buiten wordt afgevoerd, en dat er door ramen en roosters buitenlucht op natuurlijke wijze wordt toegevoerd.
Bij toepassing van dit systeem zijn de lucht hoeveelheden welke de woning verlaten en binnenkomen niet op elkaar afgestemd.

 

 

Gebalanceerde ventilatie

Gebalanceerde ventilatie is in het begin van de jaren tachtig in ons land ingevoerd.
Deze ventilatie beheerst zowel de afvoer als de aanvoer van lucht en werd daarmee in die tijd in veel gevallen gezien als de oplossing voor goede ventilatie.
Een nadeel van dit systeem evenals dat van mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer is dat de verwarmde binnen lucht naar buiten wordt afgevoerd.
Om dit nadeel te ondervangen zijn deze systemen verder ontwikkeld.

 

Ventilatie met warmte teru

gwinning

Het ventilatiesysteem met warmteterugwinning voert vochtige en vuile lucht uit uw woning of bedrijf af.
De warmte welke zich in de afgezogen lucht bevind wordt door middel van een ingebouwde
warmtewisselaar uit de lucht gehaald, en hiermee wordt dan de toevoerlucht voorverwarmd.
Dezelfde hoeveelheid schone, voorverwarmde lucht wordt door het systeem met warmteterugwinning weer toegevoerd.
Doordat de warmte van de af te voeren binnen lucht wordt overgedragen aan de toe te voeren buitenlucht blijft 95 procent van de warmte bewaard.
Zo zorgt dit systeem voor een gezond binnenklimaat in uw woning of bedrijfspand en verspilt u geen energie.

 

Lokale ventilatie

Een te hoge concentratie CO2 in een klaslokaal, vergaderruimte, kantine kan leiden tot sufheid, hoofdpijn en het verergeren van astmatische klachten.
Ook kan een te hoge concentratie CO2 leiden tot keelirritatie, loopneuzen
en ongewone vermoeidheid.
In een door meerdere personen gebruikte ruimte heeft de luchtkwaliteit het vaak
zwaar te verduren.
De CO2 die door de aanwezige personen gezamenlijk uitgeademd wordt is daar
een belangrijke oorzaak van.
Datzelfde geldt voor het feit dat deze ruimtes steeds beter worden geïsoleerd.
Natuurlijke ventilatie, zoals een raam open zetten, voldoet niet en levert bovendien te veel energieverlies en tochtklachten op.
Daarom zijn er speciale ventilatie warmte terugwin units ontwikkeld.
Deze CO2-gestuurde units zijn ventilatiesysteem waarmee decentraal in elke ruimte een goed, gezond en energiezuinig binnenklimaat kan worden gecreëerd.
Of dat nu een klaslokaal, vergaderruimte, kantine of een andere ruimte is.

Zoals u ziet zijn er tegenwoordig talrijke vormen van mechanische ventilatie, afhankelijk van de behoefte van de gebruiker.
Daarbij draait het altijd om de juiste balans tussen aan- en afvoer van frisse lucht.
Innovatie ontwikkelingen voorzien in een ON Demand-systeem, waarbij de ventilatiebehoefte zich automatisch aanpast aan het gebruik van de ruimte.
Daarin spelen aspecten als CO-2 uitstoot, energieverbruik en efficiency een steeds belangrijkere rol.